Ulusal kısa film yarışması “YALNIZCA YÜREĞİM, KAMERAM VE BEN…”

      

HİLÂL TV

1. ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI “YALNIZCA YÜREĞİM, KAMERAM VE BEN…”

A- BAŞVURU ŞARTLARI

2005 yılında yayın hayatına atılmasıyla birlikte; ciddi, güvenilir, kaliteli, dinî ve millî değerlere saygılı bir yayıncılık kültürünü özleyen kitlelerin kalplerinde ayrıcalıklı bir yer edinen Türkiye’nin genç televizyon kanalı Hilâl TV, ardarda gerçekleştirdiği atılımlarına bir yenisini daha ekleyerek, “Yalnızca Yüreğim, Kameram ve Ben…” adıyla, küresel ölçekte katılımlara açık bir “ulusal kısa film yarışması” düzenlemiştir.

Bu yarışmanın profesyonel bir organizasyon komitesi eliyle adım adım gelişip gelenekselleştirilmesi ve önümüzdeki yıllarda Türk kısa film sanatçılarının önde gelen buluşma platformlarından birine dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.
1) Yarışma, sinema sektöründe amatör ya da profesyonel konumda, bu alanda eğitimli ya da eğitimsiz, kadın ya da erkek, her yaştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır. Yapıtların sahiplerinin yurt dışında yaşamaları ve filmlerini orada çekmiş olmaları katılımlarına bir engel oluşturmamaktadır. Tek şart, filmi temsilen başvuruyu yapan yönetmenin T.C. uyruklu olmasıdır.
2) Yarışmada herhangi bir tür ya da konu sınırlaması yoktur. Yarışmacılar etkinliğe dramatize, belgesel, deneysel, animasyon ya da karışık tekniklerle gerçekleştirilmiş her kategorideki yapıtlarıyla katılabilirler.
3) Kısa filmin evrensel tanımı gereğince, yarışmaya katılan yapıtların (açılış ve kapanış jenerikleri de dahil olmak üzere) 30 dakikayı geçmemesi gerekmektedir. Bu süreyi aşan yapıtlar yarışmaya kabul edilmeyecekler; edilmiş olsalar bile sonradan yapılacak ön denetimde eleneceklerdir. Başarılı bir kısa filmde, derdini eksiksiz biçimde anlatan bir “kısa“lığın her zaman için en makbul nitelik olduğu asla unutulmamalıdır.
4) Kurumumuz, yarışmaya katılan yapıtların yasal ve sanatsal sahibi olarak “yönetmen” konumundaki katılımcıları muhatap alacak; başvuru formları da yine bu kişiler tarafından doldurularak imzalanacaktır.
5) Yarışmaya aynı yönetmen tarafından çekilmiş birden fazla sayıda yapıtla da katılınabilir. Ancak bu durumda her yapıt için ayrı bir başvuru formu doldurulması zorunludur. Başvuru formlarına, filmin kamera arkasını ve/veya çeşitli sahnelerini içeren, sonradan medyadaki tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak en az 5 kare fotoğraf eklenmesi gerekmektedir. Teslim edilecek fotoğraflar kart baskı ya da dijital ortamda (CD) olabilir.
6) Yarışmaya katılacak olan yapıtlar, sinema filmi (8 mm, 16 mm, 35 mm) ya da video bant tabanlı (VIDEO 8, DVCAM, MINI DV, DVC-PRO, DVC-HD, BETACAM-SP, BETACAM-SX, BETACAM-DIGITAL, BETACAM-HD v.b.) çekilmiş olabilirler. Çekim formatına yönelik herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, bütün katılımcıların Hilâl TV’ye, görüntü kalitesi olabildiğince yüksek, sorunsuz biçimde kaydedilmiş iki adet DVD kopya teslim etmeleri gerekmektedir. Bu kopyalar yarışma sonrasında sahiplerine iade edilmeyecek ve kurumumuz arşivinde saklanacaktır.
7) Diyalog ya da anlatım içeren bütün filmlerin dili “Türkçe” olacaktır. Yabancı bir dilde hazırlanmış ve altyazıyla Türkçeleştirilmiş olan filmler yarışmaya kabul edilmeyecektir. Bu kural, filmlerin jenerik yazıları için de geçerlidir. Genel dili Türkçe olmakla birlikte, içinde yabancı bir dile ilişkin kısmî diyaloglar geçen filmler ise bu kapsamın dışındadır. Böyle bölümler için ilgili bölümlerde altyazı uygulanması yeterli olacaktır.
8 ) Pornografi, ırkçılık, uyuşturucu kullanımına övgü, herhangi bir semavî dine karşı saygısızca ifadeler ve/veya görüntüler içeren filmler bu yarışmaya katılamazlar. Katılsalar dahi bu tür nitelikleri tesbit edilen yapıtlar ön denetimde eleneceklerdir.
9) Yarışmaya, ilk kez bu organizasyona sunulmak amacıyla çekilecek olan yapıtların yanısıra, daha önce benzer türden başka yarışmalara katılıp gösterilmiş ve oralarda ödül almış/almamış olan filmler de katılabilirler.
10) Yarışmaya son katılım tarihi 31 Aralık 2006 Pazartesi, Saat 17.00‘dir. Belirtilen gün ve saate kadar Hilâl TV’nin ilgili birimine ulaştırılan yapıtlar katılım listesine dahil edilecek, anılan tarihten sonra gelenler ise yarışma dışı bırakılacaktır. Bu yüzden, postada yitirilecek olan bir kaç günlük zamanın gönderim sırasında dikkate alınmasında yarar vardır.
11) İstanbul’da yaşayan katılımcılar, yapıtlarını Hilâl TV’nin Eyüp’te bulunan yönetim merkezine imza karşılığında elden teslim edebilirler. Diğer kentlerde ya da ülkelerde bulunanların ise filmlerini içeren DVD kopyaları sağlam plastik kutulara yerleştirerek, yanına da eksiksiz doldurulmuş başvuru formlarını ve tanıtım fotoğraflarını ekleyerek, tercihen hava yastıklı kaliteli bir zarf içinde ve mutlaka PTT’den “iadeli taahhütlü posta” yoluyla ya da güvenilir bir kargo şirketi aracılığıyla göndermeleri tavsiye edilir.
12) Yarışmaya katılan yapıtlar, 2007 Ocak ayı içinde, kendi alanlarında uzman olan 9 kişilik bir jüri tarafından topluca izlenerek değerlendirilecektir. Jüri, bir tek oturumun süresi bütün filmleri izlemeye yetmediği takdirde, ikinci ve üçüncü kez de toplanabilir. Katılan yapıtlar jüri tarafından “teknik” ve “sanatsal” açıdan olmak üzere iki kategoride ele alınacak ve 5 üzerinden puanlanacaktır. Bu puanlama sisteminde 5 “mükemmel“, 4 “çok iyi“, 3 “orta“, 2 “zayıf“, 1 “kötü” olarak tanımlanmıştır. Bir yapıta ilişkin nihai değerlendirme puanı, her iki kategoride verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalaması eşit yapıtlarda ise öncelikli olanı seçmek üzere “sanatsal puan” toplamına başvurulacaktır.
Jürinin yaptığı bu puanlamalar jüri başkanı tarafından derlenip onaylanacak ve böylelikle yarışmada ilk üç dereceye giren yapıtlar belirlenecektir. Jüri, bu üç derecenin dışında, kısa film sanatı açısından umut vaad eden 5 ayrı yapıta da “mansiyon” verme hakkına sahiptir. Mansiyonlar puanlama sistemiyle değil, jürinin aralarında tartışarak alacakları ortak bir kararla belirlenecektir.
Öte yandan, ilk üç dereceye girememiş ve mansiyon alamamış, buna karşılık içerdiği sinemasal ya da teknik özenle rakiplerinden daha öne çıkmayı başarmış bir yapıta da -yine jürinin takdir hakkı doğrultusunda- “özel ödül” verilecektir.
13) Yarışma sonuçları, 2007 Ocak ayının ortalarında Hilâl TV’nin resmî internet sitesinde, kanalın haber bültenlerinde ve hemen ardından da çeşitli basın-yayın organlarında kamuoyuna duyurulacaktır. Ödül töreni ise İstanbul’daki (bu tür organizasyonlara uygun) bir kapalı toplantı salonunda düzenlenecektir. Törenin kesin adresi ve saati, kurumumuz tarafından daha sonra medyaya ve ödül sahiplerine iletilecektir.
14) Yarışmada derece alanlara çeşitli miktarlarda naktî para ödülleri, ödül plaketleri ve teşekkür belgeleri verilecek; ayrıca ödül kazanan bütün filmler Hilâl TV’de yayınlanacak ve yapım ekipleri de kanal bünyesindeki çeşitli kültür-sanat programlarında konuk edileceklerdir.

B- ÖDÜLLER
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
– 4.000 YTL. nakit para ödülü
– Birincilik ödülünü kazanan eserin, yapım ekibinin de konuk edileceği özel bir programla Hilâl TV’de gösterimi
– Ödül plaketi ve teşekkür belgesi

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

– 2.500 YTL. nakit para ödülü
– İkincilik ödülünü kazanan eserin, yapım ekibinin de konuk edileceği özel bir programla Hilâl TV’de gösterimi
– Ödül plaketi ve teşekkür belgesi

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

– 1.500 YTL. nakit para ödülü
– Üçüncülük ödülünü kazanan eserin, yapım ekibinin de konuk edileceği özel bir programla Hilâl TV’de gösterimi
– Ödül plaketi ve teşekkür belgesi

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

– 1.000 YTL. nakit para ödülü
– Jüri özel ödülünü kazanan eserin, yapım ekibinin de konuk edileceği özel bir programla Hilâl TV’de gösterimi
– Ödül plaketi ve teşekkür belgesi

MANSİYONLAR (5 ADET)

– Mansiyon kazanan eserlerin, yapım ekiplerinin de konuk edileceği özel bir programla Hilâl TV’de gösterimi
– Ödül plaketi ve teşekkür belgesi
– Dereceye giren ve Hilâl TV’deki tanıtım programına İstanbul dışından katılacak olan yarışmacıların (koşullara göre, uçak ya da otobüs) gidiş-dönüş masrafları ve İstanbul’daki bir günlük konaklama giderleri organizasyon komitesi tarafından karşılanacaktır. Tanıtım programlarına, dereceye girmiş eseri temsilen, biri yönetmen olmak üzere en fazla üç konuk katılabilir.
– Hilâl TV yönetimi, gerekli ve uygun gördüğü takdirde, dereceye giren eserlerin yönetmenleri ve yapım ekipleri arasından yetenekleriyle sivrilip jürinin dikkatini çeken kişilere, kurum içinde süreli olarak TV yayıncılığı stajı yapma imkânı sunacaktır.

C- JÜRİ ÜYELERİ
– Yarışma Genel Koordinatörü: ALİ MURAT GÜVEN
(Yeni Şafak Gazetesi Sinema Editörü)

– YÜCEL ÇAKMAKLI (Jüri Başkanı, Yönetmen)
– İSMAİL GÜNEŞ (Senarist-Yönetmen)
– İHSAN KABİL (Eurimages Türkiye Temsilcisi, Sinema Yazarı)
– VOLKAN TUNA (Prodüktör)
– MURAT MENTEŞ (Gazeteci-Yazar)
– BÜNYAMİN YILMAZ (Millî Gazete Kültür-Sanat Editörü)
– ADNAN İNANÇ (Hilâl TV Genel Müdürü)
– HAKAN SARIHAN (Hilâl TV Genel Yayın Yönetmeni)

Yarışmaya katılım için doldurmanız gereken başvuru formuna, ana sayfadaki diğer butona tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Bütün katılımcılara şimdiden başarılar dileriz.

Hilal TV Yarışma Organizasyon Komitesi
www.hilaltv.org
Santral Telefon: (0212) 613 96 55 pbx / İstanbul
Faks: (0212) 613 96 93
Adres : Eyüp Sultan Bulvarı Nişanca Mah. No:62/A Eyüp/Istanbul
bilgi@hilaltv.net

Reklamlar

One response to “Ulusal kısa film yarışması “YALNIZCA YÜREĞİM, KAMERAM VE BEN…”

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s